Thursday, May 26, 2011

Hodnoty dobíjecích kupónů
300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a nebo 2000 Kč
Dobíjení kreditu 23
Paegas Twist
Ze svého vlastního telefonu dobijete kredit tak, že zavoláte na linku 4603. Zde zvolíte položku 2
a zadáte nabíjecí číslo z kupónu, který jste si zakoupili.
Pokud jste již někdy kupon dobíjeli z vlastního telefonu, můžete využít i druhý způsob dobíjení –
používání jiného telefonu. Z toho zavoláte na telefonní číslo 0603 124603, zadáte heslo, které jste si při
aktivaci přednastavili a zadáte nabíjecí číslo.
Hodnoty dobíjecích kupónů
400 Kč, 800 Kč a nebo 2000 Kč
Je s podivem, že Paegas pokulhává za EuroTelem ve způsobech dobíjení a nabízí pouze klasický způsob.
Přitom jako u jednoho ze zakladatelů eCity bych od něho očekával přinejmenším možnost dobíjení na
internetu. Ještě před tím, než tuto službu zprovoznil Eurotel, jsem vedl v podstatě neplodnou komunikaci
s infocentrem Paegasu, kde jsem se snažil alespoň prosadit svůj názor, že možnost dobíjení na internetu by
byla pro zákazníky Paegasu zajímavá. Slečna z infa však asi vůbec nepochopila, že může být někdo, komu se
nechce v noci vyrážet do ulic hledat otevřený stánek PNS, kde by mohl zakoupit dobíjecí kupón (to Eurotel
ještě nenabízel ani dobíjení v bankomatech). Když jsem se snažil dozvědět před výstavou Invex 2000 od
Terezy Kakosové, zda se přece jenom v této oblasti u Paegasu nechystá, tak jsem na svůj e-mail nedostal
odpově9 vůbec. Konec konců, kde nic není, ani tisková mluvčí nic nevymyslí.
Oskarta
U Oskarty budete postupovat prakticky stejně jakou u všech ostatních předplacených karet. Jediný
rozdíl tkví v tom, že zavoláte na telefonní číslo *77. Zbytek operace je stejný jako v případě karty EuroTel
GO.
Hodnoty dobíjecích kupónů
400 Kč
800 Kč + 100 Kč bonus
1500 Kč + 300 Kč bonus
Bonus v tomto případě znamená, že i když jste za kartu zaplatili
určitou částku, váš kredit bude zvýšen o částku, která je součtem té
zaplacené a bonusu. Je tedy jasně zřetelné, že se u Oskarty vyplatí
koupit předplacenou kartu vyšší hodnoty.
Limit čerpání předplacených karet
Předplacené karty nabízí všichni mobilní operátoři a když si to
správně přebereme pak je nabízí i Český Telecom. Co jiného jsou jeho telefonní karty pro volání z telefonních
automatů? Karty Telecomu ovšem nemůžeme dobíjet, i když technicky proveditelné by to bylo
a mnozí podnikavci se o dobíjení těchto karet také pokouší a nabízí také třeba tzv. věčné telefonní karty. Na
kartách Telecomu sice není uvedena doba platnosti, ale můžete se setkat s tím, že Telecom občas platnost
některých sérií karet ukončuje, takže nevyčerpaný kredit si už nevyzvednete.
Předplacené karty mobilních operátorů mají platnost omezenou. Při koupi předplacené karty máte na
kartě už nějaké předplacené minuty a také určenou délku platnosti tohoto kreditu od okamžiku prvního
přihlášení do sítě operátora. Délka platnosti prvotního kreditu je u každého z operátoru jiná, délka
platnosti dobíjení závisí na výšce zvoleného kreditu a rovněž na operátorovi.
Obecně platí, že v případě dobití karty, pokud nedobíjíte v okamžiku, až když není jiného zbytí a nemáte
na kartě už ani korunu, se do doby platnosti nového kreditu započítávají i zbylé minuty kreditu předchozího.
Nepředpokládám, že by existoval někdo takový, kdo by byl donucen dobíjet kartu jen z toho
důvodu, že už mu končí platnost předchozího kreditu a hrozí mu tak ztráta neprovolaných minut, nutnost
obnovovat kartu, případně zablokování karty úplné bez možnosti obnovy (Paegas).

Monday, May 9, 2011

Dobíjení kreditu
EuroTel Go
U EuroTelu máte nejvíce možností, jak si kredit dobít. První z nich, u ostatních operátorů klasický, je
zavolání na speciální telefonní číslo (to je u Go *88), kde budete postupovat podle pokynů, až se dostanete
k položce nabití kreditu. Zde potvrdíte svoje telefonní číslo, zadáte nabíjecí číslo a celou operaci potvrdíte.
Kredit bude navýšen a vám přijde potvrzující SMS zpráva. Eurotel však nabízí ještě další, podstatně
modernější způsoby dobíjení předplacených karet a možnost dobíjení kreditu v kteroukoliv denní či noční
hodinu nebo bez toho, že byste vytáhli paty z domu.
Určitě jste si mohli všimnout bankovních automatů sítě Euronet, na nichž je mezi jinými i logo Go. Tyto
automaty přijímají všechny platební karty vydávané bankami v ČR a mezinárodní kreditní karty a pracují 24
hodin denně a sedm dní v týdnu. A také v libovolnou dobu můžete k takovémuto automatu přijít, vložit
svoji platební kartu, zadat PIN, z nabídky na obrazovce vybrat hodnotu kuponu a počkat si, než bankomat
vydá papírový kupón se čtrnáctimístným kódem. Pak už stačí jen zavolat *88, na vyzvání zadat kód a mobil
je dobit.
Pokud máte přístup na internet, můžete zvolit dobití na www.eurotel.cz v sekci Go. V tomto případě
nemusíte nikam volat a dokonce nemusíte mít ani mobil u sebe. Dobití můžete provést zapsáním kódu
z předem zakoupeného (nebo třeba darovaného) kupónu, uvedením čísla telefonu a odesláním informací.
Pokud však máte bankovní účet vedený u Expandia banky nebo máte platební kartu CCS nebo kartu Juice
Pay, vyberete si na patřičné stránce hodnotu, o kterou chcete svůj mobil dobít, zvolíte zprostředkovatele
platby a podle pokynů transakci potvrdíte. Pokud i to se vám zdá málo pak vězte, že tímto způsobem
můžete najednou nabít až deset Go SIM karet, a to různými částkami do celkové výše 10 tisíc korun.

Tuesday, March 8, 2011

mobily

Oskar
Oskarta 6,00 6,00 6,00 6,00
Volám málo 6,00 6,00 6,00 6,00
Volám často 4,50 4,50 4,50 4,50
Volám stále 3,50 3,50 3,50 3,50
Slyším vás 28,00 28,00 14,00 10,50 28,00
Dohoda s Oskarem 5,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00
Paegas
20 8,50 4,00 4,00 5,60 5,00 5,00 6,60 6,00 6,00 4,70 2,50 2,50
60 6,90 4,00 2,50 5,60 5,00 5,00 6,90 4,00 2,50 4,00 2,50 2,50
120 5,90 3,90 3,90 5,00 6,00 3,50 2,50 2,50
300 3,90 5,00 6,00 3,50 2,50 2,50
Jistota 9,50 4,00 2,00 9,50 5,00 5,00 10,50 6,00 6,00 2,50
Partner I 5,90 3,90 3,90 5,00 6,00 3,50 2,50 2,50
Partner II 6,90 4,00 2,50 5,60 5,00 5,00 6,60 6,00 6,00 4,00 2,50 2,50
TWIST 9,90 7,90 5,00 5,80 6,80 5,00 5,00 2,80
Předplacené karty
Všichni naši mobilní operátoři tuto službu poskytují. Od sebe se liší pouze názvem a samozřejmě výškou
kreditu.
• EuroTel – GO
• Paegas – Twist
• Oskar – Oskarta
Předplacené karty vás nenutí platit žádné měsíční poplatky. Jsou to vlastně telefonní karty tak, jak je
znáte z telefonních automatů, pouze určené pro mobilní telefony.
Prodávají se v různých hodnotách (zpravidla 400, 900 a 1500 Kč) tak, aby si každý mohl vybrat tu svou.
Oproti klasickým telefonním kartám však neobsahují žádný čip, na kterém je uchováván stav koupeného
kreditu, ale pouze kód, jehož pomocí si v zákaznickém servisu vašeho operátora kredit speciálním způsobem
dobijete. Jeho stav je potom veden přímo u operátora a to, co provoláte, se vám z tohoto kreditu
odečítá.
U služby EuroTel Go se zbývající kredit zobrazuje vždy na displeji. U ostatních musíte pro zobrazení
kreditu zadat speciální kód – u Paegasu Twist *101# a u Oskarty *22#. Tato služba je poskytována zdarma.

Wednesday, February 9, 2011

Typy tarifních programů u jednotlivých operátorů

_ Poznámka: Uvedené ceny berte jako orientační, představují stav v listopadu 2000 a stále se mění. Pokud
uvažujete o koupi mobilního telefonu, informujte se u nejbližšího obchodníka s mobily nebo na internetu.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 5. Zaručeně čerstvé informace vám poskytnou na číslech:
OskarKontakt 0800 - 177 117
Paegas info linka 0603 603 603 (zdarma pouze pro zákazníky volající z telefonu Paegas)
EuroTel 0800 1 800 11
Volání z JTS Českého Telecomu do sítí mobilních operátorů
Operátor: Eurotel Oskar Paegas
Český Telekom 1 puls za 2,60 Kč po 15,6 s, tj. asi 10,00 Kč/min
20 Výběr telefonu a programu
Paušály a ceny volání
Sí_,
tarifní program
Měsíční paušál
Volné min. Data/fax
Hlasová
schránka
SMS WAP
s inkasem bez inkasa
Eurotel
Bussines Týden 2 049,00 2 109,00 300 *** 1,00 2,00 ** 2,00
Global Týden 944,00 1 004,00 60 1,00 2,00 ** 2,00
Optimum 555,00 555,00 70 / 60 3,00 2,50 2,00
Original Go NE NE 0 3,30/1,00 2,50 3,30/1,00
Quatro Go NE NE 0 3,30/1,00 1,00 3,30/1,00
Relax 195,00 255,00 0 *** 2,50 2,50 2,00
Relax Plus 255,00 255,00 20*/10 2,70 2,50 20*/10 2,00
Start Týden 444,00 504,00 0 1,00 2,00 ** 2,00
Tip Top 0,00 0,00 0 NE 0,00 0,00 NE
Tip 60 400,00 460,00 60 NE 0,00 0,00 NE
Optimum 555,00 555,00 70*/60 *** 3,00 2,50 30*/20 2,00
Oskar
Oskarta NE 0 6,00 2,50 2,10 2,10
Volám málo 150,00 20 6,00 2,50 1,00 2,00
Volám často 500,00 100 4,50 2,50 1,00 2,00
Volám stále 1 000,00 300 3,00 2,50 1,00 2,00
Slyším vás 10,00 40 (5+35) 28,00 10,50 0,50/0,35 14,00
Dohoda s Oskarem 550,00 300 (210+90) 3(5)/3(3) 3,00 0,50 3,00
Paegas
20 295,00 20 poplatky
stejné
jako
u hlasového
spojení
2,50 2,00 2,00
60 545,00 60 2,50 1,00 2,00
120 995,00 120 2,50 1,00 2,00
300 1 795,00 300 2,50 1,00 2,00
Jistota 395,00 40 2,50 1,00 2,00
Partner I 0,00 0 2,50 1,00 2,00
Partner II 0,00 0 2,50 1,00 2,00
TWIST NE 0 2,00 2,80 2,80
* volné minuty a SMS zdarma při platbě inkasem / při platbě jiným způsobem
** Měsíční paušál 45 Kč, 15 zpráv zdarma
*** Stejné jako u odchozích hovorů. U dodatkového paušálu 195 Kč/měs. jsou sazby 4 Kč pro EuroTel-EuroTel, jinak 6 Kč.
Síť
tarifní program
Český Telecom Eurotel Oskar Paegas
špička mimo víkend špička mimo víkend špička mimo víkend špička mimo víkend
Eurotel
Bussines Týden 4,00 4,00 2,60 2,60 2,60 1,00 6,60 4,00 4,00 2,60
Global Týden 6,60 4,00 2,60 2,60 2,60 1,00 7,60 6,60 6,60 6,60 4,00 2,60
Optimum 6,60 3,90 5,40 3,00 7,80 6,60 6,60 4,80
Typy tarifních programů u jednotlivých operátorů 21
Sí_,
tarifní program
Český Telecom Eurotel Oskar Paegas
špička mimo víkend špička mimo víkend špička mimo víkend špička mimo víkend
Original Go 15,50 5,50 5,50 5,50 15,50 5,50
Quatro Go 9,90 7,90 7,90 6,90 2,70 2,70 9,90 9,90 7,90
Relax 12,00 2,50 12,00 2,50 12,00 6,60 12,00 5,50
Relax Plus 11,70 6,00 4,80 2,70 11,70 6,60 11,70 6,60
Start Týden 9,60 4,00 2,60 2,60 2,60 1,00 9,60 6,60 2,60 9,60 4,00 2,60
Tip Top 9,50 5,50 3,00 5,50 5,50 3,00 9,60 6,60 6,60 9,50 5,50 3,00
Tip 60 7,50 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 9,60 6,60 6,60 7,50 3,00 1,00
Optimum 6,60 3,90 5,40 3,00 7,80 6,60 6,60 4,80

Tuesday, June 15, 2010

Pokrytí

Tak jako u výběru mobilního telefonu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů výdrž baterie, je
asi nejdůležitějším faktorem při výběru operátora pokrytí jeho signálem v místě vašeho bydliště, pracoviště
nebo v místě, kde se nejvíce zdržujete. Nemá totiž smysl kupovat telefon a tarifní program u operátora,
který má u vás špatný signál a to i v případě, že vám připadá ekonomicky nejvýhodnější (telefon přece
potřebujete k telefonování?). V takovém případě je lepší volit operátora jiného.
Pokud ale bydlíte ve velkoměstě, nemusíte si s touto informací lámat hlavu. Zde mají všichni operátoři
až na výjimky kvalitní pokrytí a neměli byste s tím mít žádné problémy. I zde však vybírejte se zřetelem na
to, kam často jezdíte mimo bydliště, abyste mohli telefon bez problémů používat třeba i na chalupě.
Dotované telefony
Při výběru mobilního telefonu a služby zaujme nemalé množství zákazníků nabídka takzvaných „dotovaných“
přístrojů. Ty bývají zpravidla levnější než ty „nedotované“, avšak platíte u nich větší aktivační
poplatek, než u klasických. Kromě toho musíte podepsat dlouhodobou smlouvu s operátorem, minimálně
na dva roky. Tuto smlouvu můžete samozřejmě zrušit, musíte ale zaplatit penále, což se v konečném součtu
nevyplatí.
Tarifní programy
Pokud již máte vybrán mobilní telefon, zaměřte svoji pozornost na výběr
tarifního programu. Na straně jedné můžete zvolit klasický tarifní program
s měsíčním paušálem, na straně druhé předplacenou kartu.
Tarifní program je typ služby, ve které uživatel platí každý měsíc paušální
poplatek. Má za to několik volných minut volání (ony volné minuty
samozřejmě zaplatíte v paušálu) a oproti předplaceným sadám má výhodnější
a nižší ceny za minutu hovoru i ceny ostatních služeb. Hodí se zpravidla
pro ten typ lidí, který telefon používá opravdu často. Někteří operátoři nabízí také tarifní programy určené
těm, kteří telefonují málo – ty však vycházejí v porovnání z předplacenými kartami nevýhodně.
Výhodou tarifních programů je větší rozsah služeb, které může jejich uživatel využívat. Mezi ty nejvýznamnější
patří např. plnohodnotný roaming, i když i ten se v poslední době rozšiřuje i na předplacené
karty. V praxi se tarifní programy jednotlivých operátorů liší hlavně cenově. Pokud bychom je chtěli porovnávat
mezi sebou, vítězem by se stal zřejmě Oskar, který nabízí poměrně výhodné měsíční paušály
a zajímavé minutové sazby.

Monday, June 7, 2010

_ Poznámka: V samotném mobilním telefonu se vám
asi nepodaří baterii úplně vybít, protože při určité
úrovni napětí baterie už se telefon samočinně vypíná,
což tedy znamená, že se s vybitím dostanete je na
určitou prahovou úroveň. Je tedy vhodné si pořídit
stolní nabíječku baterií pro váš typ mobilu – ano, je
to smutný fakt, ale každý výrobce má úplně odlišné
typy baterií, kontakty jsou na jiných místech, stejně
jako konektory pro nabíjení – a mobil dobíjet v ní.
Většina těch dobrých stolních dobíječek je totiž
vybavena možností vybíjení před nabíjením a baterii
opravdu před dalším nabíjením napřed důkladně
vybije. Pokud máte pouze rychlonabíječku dodávanou
s mobilem, poři1te si nějakou žárovičku s odpovídající
napě2ovou hodnotou a nějaké klipsy,
kterými ji budete moci připojit k dotykovým polím baterie. Před nabíjením pak nejdříve baterii vybijte přes
žárovku a teprve potom přikročte k nabíjení.
Výdrž
Jedním z velice důležitých faktorů při vybírání mobilního telefonu, může být výdrž baterie. Nikdy
nepodceňujte tento ukazatel, protože koupit telefon z malou výdrží baterie znamená až několikrát týdně
dobíjet.
Je sice pravda, že si jako příslušenství většinou můžete koupit baterii s vyšší kapacitou, ovšem proč platit
za něco, co by mělo být již standardní součástí dodávky mobilního telefonu.
Proto ještě jednou zdůrazňujeme – baterie je základ, na kterém se musí stavět.
_ Poznámka: Pokud budete o baterii špatně pečovat a mobil dobíjet i když nebude vybitý, nebude vám za chvíli
stačit ani baterie s tou nejvyšší dostupnou kapacitou.
Jak zacházet s baterií
Baterie je velice citlivá část mobilního telefonu, proto by se s ní mělo zacházet co nejopatrněji. Vy sami
totiž rozhoduje o tom, jak dlouhou bude mít životnost, jakou výdrž a zda-li se vám již po třech letech
užívání nebude viklat jako stolička.
Několik zásad, jak se k baterii nechovat
• Nedobíjejte baterii tehdy, pokud je ještě více něž z poloviny dobita. Pokud tak stejně učiníte, vězte, že
tímto opakovaným cyklem můžete snížit celkovou kapacitu celé baterie.
• Nikdy nevystavujte baterii, stejně jako celý mobilní telefon, slunci či jiným nežádoucím či přírodním
živlům.
• Baterii nevyjímejte zbytečně z telefonu. Ta by totiž časem nemusela plně přiléhat ke kontaktům
telefonu a ten by se sám o sobě mohl vypínat či tropit jiné záludnosti.
Baterie 19
• Baterii nabíjejte vždy jen tím typem nabíječky, který je pro daný typ určen.

Tuesday, May 25, 2010

Baterie

Baterie je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejvíce namáhaných součástí mobilního telefonu. Proto je
potřeba se o ni co nejlépe starat, aby vydržela co nejdéle. Nedělejme si ale iluze, že by vám mohla vydržet
celou dobu životnosti mobilního telefonu – ostatně auto také vydrží déle, než jeho baterie.
Rozlišujeme tři druhy baterií. Nejzastaralejší je typ NiMH, novější Li-ion a nejnovější Li-Pol.
NiMH
Tento nejrozšířenější typ baterií vznikl někdy na počátku osmdesátých let a měl nahradit baterie NiCd
(nikl-kadmiové). Od té doby zaznamenaly tyto baterie obrovský růst a dnes je najdete téměř v každém
druhém telefonu. Jejich výhodou je vysoká kapacita a poměrně nízká cena. Vydrží zhruba 500 nabíjecích
cyklů, což je zhruba tak šest let používání. Záleží ale samozřejmě na tom, v jakém prostředí se s telefonem
pohybujete. Každý extrém životnost baterie snižuje.
Li-ion
Tyto baterie se začaly objevovat někdy na začátku devadesátých let. Jsou na rozdíl od ostatních velice
citlivé na vnější vlivy, a tak bylo při jejich vývoji dbáno na jejich vysokou bezpečnost. Výsledkem je vyvinutý
ochranný obvod, který každou baterií chrání a kontroluje.
Jejich kapacita je oproti klasickým NiMH bateriím asi o 25 % vyšší, počet nabíjecích cyklů může dosáhnout
až 1000, což znamená téměř dvakrát větší životnost.
Li-Pol
Baterie budoucnosti. Tak bývá tento typ baterií často nazýván a není se čemu divit. Energetická kapacita
je asi o 50 % větší než u baterií typů Li-ion.
Největší výhodou je použití pevného elektrolytu oproti kapalnému. To tedy znamená, že konstruktéři
můžou baterie vměstnávat do jakýchkoli velikostí a rozměrů, lišit se tedy budou pouze kapacitou..
18 Výběr telefonu a programu
Pamě?ový jev
Takto bývá označeno snižování kapacity baterie, kdy baterie vezme počáteční stav, za kterého ji začnete
nabíjet, jako stav nulový, tedy jako by byla úplně vybitá. Je to způsobeno neustálým zvětšováním krystalků
v těle baterie a tím snižování plochy, která se dá využít. Předcházet tomuto jevu můžeme občasným vybitím
až do samovolného vypnutí přístroje a také tím, že při uvádění nové baterie do provozu, provedeme
takzvané formátování baterie. To spočívá v tom, že minimálně 3x po sobě baterii nabijeme a poté necháme
v telefonu úplně vybít.
Ze všech již zmiňovaných typů baterií mají největší pamě/ový efekt baterie typu NiMH. U typu Li-ion je
efekt zanedbatelný a u Li-pol se prý nevyskytuje vůbec.